ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ «WEBOMETRICS RANKING WEB OF UNIVERSITIES»

Σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities»

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «WebometricsRankingWebofUniversities», η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του  2022.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 256η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων, στην 58η θέση μεταξύ των 3237 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης,  μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 261, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 383, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 587και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 674. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 30.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και Ελληνικά Πανεπιστήμια, και Ιδιωτικοί Φορείς (βλέπε πίνακα 1).

 

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2022 (α΄ εξάμηνο)

 

ranking

World Rank

University

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

256

National and Kapodistrian University of Athens

470

91

228

2

261

Aristotle University of Thessaloniki

277

277

336

3

383

National Technical University of Athens

454

386

458

4

587

University of Patras (incl University of Western Greece)

771

373

737

5

674

University of Crete

1003

394

786

6

704

University of Ioannina

1190

481

716

7

886

University of Thessaly

1546

499

1001

8

1080

Democritus University of Thrace

2064

686

1171

9

1082

University of the Aegean

1630

916

1278

10

1093

Harokopio University of Athens

582

1478

2012

11

1330

Athens University of Economics and Business

1569

879

1944

12

1417

Hellenic Open University

1712

2077

1763

13

1445

Technical University of Crete

2718

927

1646

14

1487

University of Piraeus

2187

1168

1877

15

1573

Agricultural University of Athens

3611

890

1622

16

1784

University of Macedonia

2145

2298

2287

17

2149

University of West Attica

5831

954

2142

18

2280

University of Peloponnese

4179

1486

2711

19

2401

Ionian University

2437

2176

3445

20

2454

University of Western Macedonia

5265

1476

2683

21

2705

Panteion University of Political and Social Sciences

3371

2381

3632

22

2722

International Helenic University

5111

1708

3185

23

2947

Hellenic Mediterranean University

9132

1404

2636

24

2966

American College of Greece

3803

3740

3582

25

3403

School of Pedagogical and Technological Education

5235

4353

3727

26

5723

Athens Information Technology

12464

7421

4654

27

6451

American College of Thessaloniki

8890

4293

6775

28

6574

(1) Hellenic Army Academy

13406

7421

5389

29

7315

American School of Classical Studies at Athens

3276

7421

7190

30

7695

Metropolitan College

7392

5519

7190

31

8057

Aegean Omiros College

4361

7421

7190

32

8759

Hellenic Naval Academy

15006

7421

5989

33

8833

City Unity College

14061

7421

6132

34

9931

Athens School of Fine Arts

6914

7421

7190

35

10812

Conservatoire of Northern Greece

8028

7421

7190

36

12656

Mediterranean College

10484

7421

7190

37

12891

American Farm School Thessaloniki

10766

7421

7190

38

12910

New York College

10805

7421

7190

39

13183

College Year in Athens

11113

7421

7190

40

14428

CITY College University of York Europe Campus

12784

7421

7190

41

14525

Bca Business Studies

12899

7421

7190

42

14621

Hellenic American Education Center

13010

7421

7190

43

14878

Akto Art & Design

13328

7421

7190

44

15465

Hellenic American University

14018

7421

7190

45

16516

Independent Science & Technology Studies

15283

7421

7190

46

18206

Vakalo Art & Design College

17275

7421

7190

47

19290

ICBS Business School

18496

7421

7190

48

19593

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

18836

7421

7190

49

19663

State Conservatory of Thessaloniki

18904

7421

7190

50

20567

British Hellenic College

19956

7421

7190

51

20809

DEI College

20228

7421

7190

52

21445

Institution d΄Etudes Francophones

20928

7421

7190

53

22174

American University of Athens

21725

7421

7190

54

22202

AAS College Applied Arts Studies

21757

7421

7190

55

23827

Greek Bible College

23531

7421

7190

56

23967

Athens School of Management

23689

7421

7190

57

24518

René Descartes College

24277

7421

7190

58

25074

MBS College College of Crete Heraklion

24874

7421

7190

59

27541

College of Professional Journalism

27449

7421

7190

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

 

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 19η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

  1. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  2. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ

  1. Αριστεία (Excellence Rank) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2016-2020 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

Σε συνθήκες περιορισμένης χρηματοδότησης και σημαντικής υποστελέχωσης, η συγκεκριμένη διάκριση του ΕΚΠΑ έχει ιδιαίτερη σημασία. Συγχαίρουμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας, το οποίο παράγει υψηλής ποιότητας και σημαντικής επιδραστικότητας ερευνητικό έργο αλλά και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που εργάζονται άοκνα για την ανάδειξη και προβολή του παγκοσμίως.