ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Στις Κορυφαίες Αθλητικές Σχολές του Κόσμου για το 2021 και η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ

Δημοσιεύτηκε στις 27/12/2021 και για πέμπτη  φορά από τον πίνακα της Σανγκάης (ARWU),  η ειδική κατάταξη με τις κορυφαίες αθλητικές σχολές και τα Τμήματα αθλητικών σπουδών Πανεπιστημίων παγκοσμίως (ShanghaiRanking's Global Ranking of Sport Science Schools and Departments). Η φετινή κατάταξη επιβεβαίωσε το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο της  Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, η οποία βρίσκεται στις θέσεις 201-300  μεταξύ των 300 επιλεχθέντων και στη 3η θέση στην Ελλάδα. Συνολικά τέσσερα ελληνικά Πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται στα top 300 της Κατάταξης (βλέπε πίνακα 1).

Τα 300 κορυφαία πανεπιστήμια της συγκεκριμένης κατάταξης βαθμολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια και πέντε δείκτες, που αξιολογούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση:1ον) Το κριτήριο «Ερευνητική Παραγωγή»  με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 40% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Αριθμός Άρθρων στη βάση Web of Science»  (PUB), για την περίοδο 2016-2020, ο οποίος αφορά τα συνολικά άρθρα και δημοσιεύσεις  της Σχολής (20%) και (β) το δείκτη «Συνολικού Αριθμού Ετεροαναφορών» (CIT) από τα συγκεκριμένα άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής Αθλητικών Σπουδών (20%). 2ον) Το κριτήριο «Ποιότητα της Έρευνας» με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 50% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Ετεροαναφορές ανά άρθρο» (CPP), δηλαδή ένα μέσο όρο του πόσες φορές ένα άρθρο της Σχολής αναφέρεται σε άλλες δημοσιεύσεις (25%) και β) ο «Αριθμός Άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο 25% των σημαντικότερων ερευνητικών περιοδικών»(TOP) (25%).

 

Πίνακας 1: Η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην κατάταξη ShanghaiRanking's Global Ranking of Sport Science Schools and Departments

Πανεπιστήμια

Παγκόσμια Θέση

Θέση στην Ελλάδα

Δείκτης

PUB

Δείκτης

CIT

Δείκτης

CPP

Δείκτης

TOP

Δείκτης IC

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

101-150

1η

13,1

6,3

48,5

7,2

70,4

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

151-200

2η

16,2

6,4

39,6

10

57,3

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

201-300

3η

13,5

5,1

46,4

8,6

52

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

201-300

3η

5,3

2,5

38,1

2,9

50,4

Πηγή: Ιστοσελίδα ARWU  https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2021

 

3ον)  Το κριτήριο «Διεθνή Συνεργασία» (IC) με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 10% και περιλαμβάνει το δείκτη «Ποσοστό άρθρων με διεθνή συνεργασία στο σύνολο των άρθρων». Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η θέση και η επίδοση των τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω εξειδικευμένη κατάταξη

Τα βιβλιομετρικά δεδομένα συλλέγονται από τη βάση δεδομένων Web of Science και καλύπτουν πενταετία.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Deakin από την Αυστραλία από τη Δανία, και ακολουθούν η Νορβηγική Σχολή Φυσικής Αγωγής και. το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.  Στο top 10 συναντάμε συνολικά 6 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ενώ απουσιάζουν Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Το πρώτο εξ αυτών το συναντάμε στην 20η θέση (University of South Carolina–Columbia).

Από τα 300 Πανεπιστήμια που έχουν συμπεριληφθεί στην κατάταξη του 2021, δεκατρία (13) εξ αυτών είναι αμιγώς αθλητικά Πανεπιστήμια, ενώ τα υπόλοιπα 287  είναι Πανεπιστήμια τα οποία έχουν μεταξύ των άλλων και  Τμήμα Αθλητικών Σπουδών και Φυσικής Αγωγής. Σαράντα ένα (41) Πανεπιστήμια της εν λόγω κατάταξης διαθέτουν παραπάνω από ένα Τμήμα, μονάδα ή Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά την Αθλητική Διοίκηση και Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.