ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ), ΕΤΟΥΣ 2016

Επισυνάπτεται το τεύχος των δράσεων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) για το έτος 2016. Το τεύχος είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://edcm.edu.gr/

Τεύχος Δράσεων ΟΑΣΠ