ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Συνεργασίες για τη διαχείριση της πανδημίας Covid 19

Από 21 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 31 φοιτητές και απόφοιτοι προσέφεραν περισσότερες από 190 ώρες  υπηρεσιών. Από αυτούς το 45% ήταν ιατροί, το 55%  ήταν νοσηλευτές, ψυχολόγοι και άλλοι υγειονομικοί και κοινωνικοί επιστήμονες.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η έναρξη  συνεργασίας για τη διαχείριση της πανδημίας Covid 19 μεταξύ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σε μια πρωτοφανή  για τα χρονικά κρίση και πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία και με συναίσθηση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα  σπουδών συμπράττουν στο πλαίσιο της εξειδικευμένης ενασχόληση τους με το χώρο της δημόσιας υγείας και της διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών.

Με την επίβλεψη των Συντονιστών των δύο ΠΜΣ καθηγητών Α. Μπένου και Ε. Πικουλή αντίστοιχα και την καθοδήγηση μιας έμπειρης διεπιστημονικής ομάδας διδασκόντων και ερευνητών ξεκινούν μια συλλογική προσπάθεια για την  ανάπτυξη  κοινών  ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών υγείας και κυρίως την ενδυνάμωση του προσωπικού τους σε ότι αφορά σε πρώτη φάση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην κοινότητα για τη διαχείριση κρουσμάτων  Covid 19 (υπόπτων και επιβεβαιωμένων) αλλά και τη σχετική εκπαίδευση  και συνεχιζόμενη κατάρτιση υγειονομικών με  έμφαση στο προσωπικό πρώτης γραμμής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
«Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών»
Καθηγητής Ε. Πικουλής