ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ GRAND TOUR: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 ΑΙΘ.724, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ