ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

WEBINAR - ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-2021)

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

ΤοΣπουδαστήριο της Κοινωνιολογίας,  Τομέας Θεωρητικών Επιστημών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει το 2ο webinar  αφιερωμένο στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, με θέμα: «Κινητικός Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ελληνικότητα», Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, (18.00-20.30): YouTube/ΕΚΠΑ https://youtu.be/54LEIAaPEg4, ή Webex: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3c9f112b14ffba71007de4991a6720ae

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεπιστημονικότητας, το Σπουδαστήριο της Κοινωνιολογίας και ο Τομέας Θεωρητικών Επιστημών της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ πραγματοποίησε το 1ο  webinar στις 26 Νοεμβρίου 2021— σε συνεργασία με το Τμήμα της Ιστορίας και το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Hellenic Studies Program and Hellenic Studies Center) του California State University (CSUS) Sacramento, California—με θέμα "TheGlobalContextoftheGreekRevolution: WomenasAgentsofChange"https://youtu.be/1p19Px3Nb6w