Menu

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

 

"Η ισχυρή παράδοση και το ανθρώπινο δυναμικό του είναι η κινητήρια δύναμη του Πανεπιστημίου μας. Στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, η προαγωγή της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα, η καλλιέργεια της παιδείας γενικότερα, αλλά και η ενεργός συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας."

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και απετέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αλλά και την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Σήμερα προσφέρει 43 προπτυχιακά και 200 μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση, την καινοτομία και την προαγωγή της επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.  Σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 41η θέση  παγκοσμίως, στη 10η θέση στην Ευρώπη και στην 1η θέση όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου και των Πανεπιστημίων στα Βαλκάνια.  Το όραμά μας είναι να αναστρέψουμε το "brain drain" δημιουργώντας μια «γέφυρα» ("brain bridge"), εκμεταλλευόμενοι επίσης τη μεγάλη επιστημονική διασπορά της Ελλάδας, μέσω προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

Στο Ε.Κ.Π.Α. φοιτούν 45.400 προπτυχιακοί φοιτητές, είναι εγγεγραμμένοι 14.550 μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης και εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή με σημαντικό ερευνητικό έργο 8.550 υποψήφιοι διδάκτορες. Επιπροσθέτως περισσότεροι από 7.600 αλλοδαποί φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα του Ε.Κ.Π.Α.

Προτεραιότητα του Πανεπιστημίου μας είναι η προβολή της επιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση του Ιδρύματός μας αποτελεί βασικό κατευθυντήριο άξονα του δεκαετούς (2018-2028) σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος. Πεποίθησή μας είναι ότι η συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, δίκτυα Πανεπιστημίων και διεθνείς οργανώσεις είναι ουσιαστικής σημασίας και για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των αντιστοίχων κρατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει συνάψει 888 συμφωνίες συνεργασίας, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών συνεργασίας και του προγράμματος Erasmus+, με 466 Πανεπιστήμια από 62 χώρες. 

Το Ε.Κ.Π.Α. σέβεται την παράδοσή του αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται, βελτιώνεται και ευελπιστεί να συνεχίσει να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, των πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και του λαού μας με προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 

Ειδικότερα το έτος 2021 το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 τιμώντας το κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός με συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεύρυνση του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους από τις αρχές του 19ου αιώνα σε αυτές του 21ου.

 Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή όλων, όχι μόνο των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας αλλά και των πολιτών, στην ακαδημαϊκή ζωή του Πανεπιστημίου μας είναι ευπρόσδεκτα, αναγκαία και –γι’ αυτό– ανεκτίμητα.

Ιανουάριος 2021

O Πρύτανης

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος