Menu

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

 

"Η ισχυρή παράδοση και το ανθρώπινο δυναμικό του είναι η κινητήρια δύναμη του Πανεπιστημίου μας. Στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, η προαγωγή της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα, η καλλιέργεια της παιδείας γενικότερα, αλλά και η ενεργός συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας."

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και απετέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αλλά και την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός, τόσο από ιστορικής όσο και από κοινωνικής απόψεως, βρέθηκε εξ αρχής στο επίκεντρο των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών του τόπου και συνεχίζει να διακρίνεται χάρη στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και την ισχυρή παράδοσή του.

Εκατόν ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει σήμερα 33 προπτυχιακά και 183 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα οποία φοιτούν 39.789 προπτυχιακοί φοιτητές, είναι εγγεγραμμένοι 14.158 μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης και εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή με σημαντικό ερευνητικό έργο 8.753 υποψήφιοι διδάκτορες. Επιπροσθέτως, ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών φοιτητών είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΚΠΑ: 5.448 προπτυχιακοί, 153 φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης και 126 υποψήφιοι διδάκτορες. Σημειώνεται ότι τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας στελεχώνουν 1.613 Καθηγητές (όλων των βαθμίδων) και Λέκτορες και 433 μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες. Σε κτηριακές υποδομές συνολικής επιφάνειας 700.000 τ.μ. περίπου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοίκηση, υπηρετούν 1.082 άτομα επιφορτισμένα με διοικητικά καθήκοντα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο προσφέρει σπουδές σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση, την καινοτομία και την προαγωγή της επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται στις 76 Πανεπιστημιακές Κλινικές και στα 210 εργαστήρια που βρίσκονται κατανεμημένα σχεδόν σε όλα τα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Εκτός από τη δημόσια επιχορήγηση, το Πανεπιστήμιο στρέφεται και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας, όπως τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, το ΕΣΠΑ, συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, χορηγίες και δωρεές, πάντα σύμφωνα με την αποστολή του και για την καλύτερη επίτευξη του έργου του. Περισσότερα από 2.000 ερευνητικά έργα εκτελούνται σήμερα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου μας, στα οποία απασχολούνται ετησίως με συμβάσεις χιλιάδες νέοι επιστήμονες. Το όραμά μας είναι να αναστρέψουμε το "brain drain" δημιουργώντας μια «γέφυρα» ("brain bridge"), εκμεταλλευόμενοι επίσης τη μεγάλη επιστημονική διασπορά της Ελλάδας, μέσω προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

Η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί προτεραιότητα για τις Πρυτανικές Αρχές και τα μέλη της Ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενεργό συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α. σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, δίκτυα Πανεπιστημίων και διεθνείς οργανώσεις, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ουσιαστικής σημασίας και για την ενίσχυση των σχέσεων και των αντιστοίχων κρατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ε.Κ.Π.Α. έχει συνάψει περισσότερες από 720 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια από 61 χώρες και συνεχώς επενδύουμε σε νέες διεθνείς συνεργασίες. Ειδικότερα, είναι ενεργές 655 συμφωνίες Erasmus+ μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και 336  Πανεπιστημίων από 31 χώρες της Ευρώπης και επίσης έχουν υπογραφεί περισσότερες από 60 συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο (Η.Π.Α., Καναδά, Κίνα, Ρωσική Ομοσπονδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ισραήλ, Ιορδανία, Κορέα, Ιράν, Ταϊβάν κ.ά), καθώς και Ερευνητικά Κέντρα όπως τα CERN (Ελβετία), INRIA (Γαλλία) και A* STAR (Σιγκαπούρη).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σέβεται την παράδοσή του αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται, βελτιώνεται και ευελπιστεί να συνεχίσει να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, των πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και του λαού μας με προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
 

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή όλων, όχι μόνο των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας αλλά και των πολιτών, στην ακαδημαϊκή ζωή του Πανεπιστημίου μας είναι ευπρόσδεκτα, αναγκαία και –γι’ αυτό– ανεκτίμητα.

Μάρτιος 2018

O Πρύτανης

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος