Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΕΡΕΥΝΑ

Η παραγωγή καινοτόμου έρευνας στο ΕΚΠΑ είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική αποστολή του και ενισχύεται μέσα από δημιουργικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινοπραξίες σε όλο τον κόσμο. Η ερευνητική πολιτική του ιδρύματος στοχεύει στην ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων  σε  όλες  τις  επιστήμες  και τομείς δραστηριοποίησης της ακαδημαϊκής του κοινότητας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική  ομαδικής  και  ατομικής  διάκρισης, την επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων και συνεργασιών και την καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες δράσεις. Ενθαρρύνεται επίσης η διεπιστημονική έρευνα που προάγει την επιστημονική γνώση καθώς και την ικανοποίηση των ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας επειδή στοχεύει στην κατάρτιση νέων ερευνητών με την  ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων, κυρίως των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταδιδακτορικών φοιτητών να παράγουν αυτοδύναμο ερευνητικό έργο μέσω συμμετοχής τους σε διεθνή  συνέδρια, σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και σε ερευνητικά προγράμματα.

Την τελευταία τριετία, η μέση ετήσια χρηματοδότηση για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης στα οποία συμμετέχουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου υπερβαίνει  τα   60   εκατ.   Ευρώ.  Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Τα ερευνητικά αυτά έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Στο πλαίσιο των περίπου 3.500 έργων που υλοποιούνται στο ΕΚΠΑ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, απασχολούνται ετησίως 5.000 έως 8.000 ερευνητές, μεταξύ των οποίων οι οποίοι και νέοι επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, επιστημονικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό. Τα αντίστοιχα κονδύλια για έργα έρευνας και ανάπτυξης συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ενίσχυση της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος, στη μείωση της ανεργίας των νέων επιστημόνων και στην ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό.