Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Συγκεντρωτικοί Κατάλογοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 Γενικές Πληροφορίες

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ), σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμηματικά, Διατμηματικά, Διιδρυματικά, Διακρατικά) καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους του, καθώς και στους αποφοίτους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να προαγάγουν την επιστήμη και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθύνεται, το ΕΚΠΑ έχει προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία και ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή διδάκτρων. Το ΕΚΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ΠΜΣ αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, καθώς και με κριτήριο την απόδοση των φοιτητών.

Διδακτορικές Διατριβές

Τα Τμήματα του ΕΚΠΑ ενθαρρύνουν την καινοτομία και την έρευνα και προσφέρουν στους πτυχιούχους τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Τα Τμήματα του ΕΚΠΑ προσφέρουν τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή/και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς (ερευνητικά Ινστιτούτα, Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα).

Επιπλέον, τα Τμήματα του ΕΚΠΑ δύνανται να συνάπτουν ειδικά πρωτόκολλα συνεργασίας με βιομηχανία ή επιχείρηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (βιομηχανικού διδακτορικού) η οποία αφορά τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο µπορεί να συνεργάζεται µε επιστήµονες που διεξάγουν µεταδιδακτορική έρευνα σε τοµείς που εµπίπτουν στα ερευνητικά πεδία των Τµηµάτων του. Η συνεργασία αναφέρεται ιδίως στην εποπτεία ή συµβουλευτική υποστήριξη της µεταδιδακτορικής έρευνας από µέλος ή µέλη ∆ΕΠ, στην παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικό υλικό ή εξοπλισµό ή στην ανάθεση εκ µέρους του Πανεπιστηµίου συγκεκριµένου ερευνητικού έργου µε ή χωρίς αµοιβή.