ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (11/4/2017)