ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (11/5/2017)