ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.9.2021. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 17ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ