ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (13/6/2017)