ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11254/2020

Σας ανακοινώνουμε ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω:

 

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/12/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00
  • Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
     

                                                  Δείτε την ανακοίνωση εδώ