ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20