ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η επιτυχής συνάντηση των Ερευνητικών Φορέων της χώρας το 2017 με θέμα τις εξελίξεις και τη συμβολή τους στο χώρο της διαχείρισης των καταστροφών αφενός, και αφετέρου η εκθετική αύξηση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διοργάνωσης της συνάντησης για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται και η έρευνα εξελίσσονται συνεχώς, επιβάλλοντας τη μετεξέλιξη της διοργάνωσης σε ένα Forum παρουσίασης νέων δεδομένων, ανταλλαγής απόψεων και αλληλοενημέρωσης. Στο Forum επιδιώκεται να συντονιστούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και οι Ερευνητικοί Φορείς της χώρας, στο σύνολο τους, με σκοπό την κοινή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και με κοινό στόχο τη μείωση των επιπτώσεων σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Απώτερος σκοπός της συνάντησης θα είναι η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων.

Στη συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, και Δημόσιες Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση καταστροφών.

Οι φορείς καλούνται να παρουσιάσουν, ως συλλογική εργασία, τα νέα επιστημονικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα, τις δράσεις και εξελίξεις στο χώρο και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από εκπροσώπους του κάθε φορέα. Επιπρόσθετα, είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή των στελεχών τους σε παράλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Forum.

Δρ. Ευθύμης Λέκκας

Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Διευθυντής ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»

Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Πρόσκληση

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Αφίσα