ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20