ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 11η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 28/02/2018 στο πλαίσιο αναβάθμισης της Φιλοσοφικής Σχολής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ίδρυση στη Σχολή δύο νέων τμημάτων και συγκεκριμένα Τμήματος Φιλοσοφίας και Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα οποία θα προκύψουν από το υπάρχον Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και την ένταξη του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στο λειτουργούν Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής.

Ενημερωτικό αρχείο