ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Ανακήρυξη υποψηφιότητας και ανακοίνωση εκλογών ανάδειξης  Αναπ. Προέδρου Νομικής Σχολής: