ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του,  δημιούργησε 7 νέα Τμήματα σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα. Κανένα από τα Τμήματα αυτά δεν αποτελεί συνέχεια Τμημάτων που λειτουργούσαν σε ΤΕΙ, ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) για την ανάπτυξη τους στο πλαίσιο της ποιότητας σπουδών που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νέα Τμήματα

Σχολή Θετικών Επιστημών

  • Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

(Το 2020 προβλέπεται η λειτουργία 2 ακόμα Τμημάτων της Σχολής, συγκεκριμένα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού και του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας).

Πληροφορίες για τα νέα Τμήματα που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 βρίσκονται στις ιστοσελίδες τους, στην αντίστοιχη Σχολή στον σύνδεσμο: https://www.uoa.gr/scholes_kai_tmimata/