ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11201_0022020

Σας ανακοινώνουμε ότι η διενέργεια του διαγωνισμού την 13/03/2020 αναβάλλεται, διότι  το ΕΚΠΑ θα παραμείνει κλειστό για τις ημέρες Πέμπτη 12/03/2020 και Παρασκευή 13/03/2020, ώστε να γίνει απολύμανση των  διοικητικών υπηρεσιών και των χώρων εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.
Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 20η/03/2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ενδέχεται να αλλάξει, αν αλλάξουν τα  δεδομένα προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και θα ανακοινωθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.