ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :PR_10836_0022017

Σας επισυνάπτουμε την Προκήρυξη : PR_10836_0022017 με τον νέο ΑΔΑΜ και σας επισημαίνουμε ότι δεν αλλάζουν οι όροι της προκήρυξης(άλλαξε μόνο ο ΑΔΑΜ)

Σας επισυνάπτουμε επίσης το ΤΕΥΔ με τον νέο ΑΔΑΜ

 

 

 

ΤΕΥΔ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΝΕΟΣ ΑΔΑΜ