ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_10839_E42017

Το ΕΚΠΑ ανακοινώνει την αλλαγή ημερομηνίας του διαγωνισμού με PR_10839_E42017 και τίτλο «Διαμόρφωση του χώρου του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο»

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11η/7/2017 με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΗ zip