ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ "ΙΣΠΑΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Ισπανοαμερικανικές Σπουδές", για τις κατευθύνσεις «Λατινοαμερικανικές Σπουδές», «Μετάφραση» και «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/6/2017.

Πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και την Αίτηση Υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα: 

http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/