ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 9/3/21

Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 9-3-2021 συζητήθηκαν και θέματα που σχετίζονται με τις γενικότερες εξελίξεις στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η Σύγκλητος  υπογραμμίζει τα εξής:

  1. Υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας για την αύξηση των περιστατικών βίας που παρατηρούνται τελευταία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η χρήση βίας δεν επιλύει κανένα πρόβλημα και μεγεθύνει τα ήδη υπάρχοντα. Η Σύγκλητος καλεί όλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στο Πανεπιστήμιο και την ακαδημαϊκή ελευθερία.
  2. Στο πνεύμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους εφόσον και όποτε το κρίνουν σκόπιμο.
  3. Προσφάτως ανακοινώθηκε ότι τον επόμενο μήνα θα τοποθετηθούν οι πρώτες ομάδες φύλαξης στα ΑΕΙ από ήδη υπηρετούντες στην Αστυνομία, μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις το φθινόπωρο για τη συγκρότηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.  Αυτή η προοπτική, εκτός του ότι δεν προβλέπεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, προκαλεί ερωτηματικά, σχετικά με το εάν θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της απαραίτητης εκπαίδευσης και της κατάλληλης επιλογής προσώπων που θα κληθούν να λειτουργήσουν αυτή την περίοδο στον άκρως ευαίσθητο χώρο των Πανεπιστημίων.  
  4. Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με τον νέο «νόμο-πλαίσιο», η Σύγκλητος δηλώνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για το θέμα και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για διαβούλευση.
  5. Η Σύγκλητος τονίζει εκ νέου την ανάγκη επαναλειτουργίας του ΕΚΠΑ κατά το εαρινό εξάμηνο με διά ζώσης εκπαίδευση, όπου αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Υπάρχουν Εργαστήρια, Κλινικές, Εκπαιδευτικές Εκδρομές, Ειδικά Φροντιστήρια, Αθλητικά Μαθήματα, η ολοκλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση των Φοιτητών πολλών Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, για την καλύτερη προετοιμασία της διά ζώσης εκπαίδευσης σε μικρές ομάδες Φοιτητών και με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα είναι χρήσιμος ο εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των διδασκόντων στα Πανεπιστήμια (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και των Φοιτητών που θα εκπαιδεύονται διά ζώσης.
  6. Τα ποσά που διαθέτει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη χρηματοδότηση της έρευνας είναι περιορισμένα σε τέτοιον βαθμό, ώστε προτάσεις μελών ΔΕΠ που βαθμολογούνται με άριστα (πάνω και από το 95/100) δεν χρηματοδοτούνται! Η αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυσή της. Ιδιαίτερα μάλιστα η ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες δεν έχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.