ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Κοινοποιούμε τον ανανεωμένο συνοπτικό Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών.

Οι βιβλιοθήκες επανέρχονται από 16 Ιουνίου 2021 και τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021, σε πλήρη λειτουργία και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Συνοπτικά, τα βασικά σημεία επαναλειτουργίας είναι :

  • Ωράριο: Οι Βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό μεταξύ των: 08.30-16.30 ή 09.-17.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για την επιλογή του ωραρίου λειτουργίας, αλλά και την όποια αναγκαστική απόκλιση από αυτά, θα ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως: το διαθέσιμο προσωπικό, τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, το ποσοστό τηλεργασίας κλπ.
  • Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, μελέτη στα αναγνωστήρια,  παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) θα γίνονται μόνο με ραντεβού.  
  • Ειδικά για τη χρήση των αναγνωστηρίων προτείνονται συγκεκριμένα 2ωρα (π.χ. 09.00-11.00, 11.15-13.15, 13.30-15.30), τα οποία η κάθε βιβλιοθήκη θα μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως των ιδιαιτέρων αναγκών της, με στόχο τη μεγαλύτερη διευκόλυνση του κοινού. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ροή των επισκέψεων και αποφεύγεται ο συνωστισμός, ειδικά σε ώρες αιχμής. Επίσης οι χρήστες που είναι υπόχρεοι σε Covid self test θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη Χρήση των αναγνωστηρίων εντός των βιβλιοθηκών είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των χρηστών. Επίσης υπάρχει σύσταση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.
  • Η χρήση της μάσκας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, τόσο για το κοινό που επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες για οποιαδήποτε υπηρεσία όσο και για το προσωπικό, είναι υποχρεωτικές.
  • Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες (ΒΦΣ).
  • Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή πολλά βιβλιοστάσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα αναγνωστήρια θα πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια.
  • Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.
  • Κάθε βιβλιοθήκη θα εξειδικεύσει τις ανωτέρω οδηγίες με βάση τα ιδιαίτερα χωροταξικά χαρακτηριστικά και το διαθέσιμο προσωπικό και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εφόσον κριθεί απαραίτητο και πρόσθετες οδηγίες προς τους χρήστες.