ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22-12-20 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΕΙ.

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, κατά τη συνεδρίαση (22/12/2020), αφού έλαβε υπόψη τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη φύλαξη των ΑΕΙ και τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, ενέκρινε ... περισσότερα