Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Οδοντιατρικής, στο πλαίσιο μέτρων προστασίας και πρόληψης από τον νέο κορωνοϊό Covid-19.

Η εκτειμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€): εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 75 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΙΖΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  «Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και την πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου,που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6 Αθήνα»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού...

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 15/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 13/2020 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/12/20 ημέρα Πέμτπη και ώρα 13:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (116.129,03 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι (144.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψης προσφοράς βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών...

ΔΙΑΚ14/2020 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩ

Διακήρυξη 14/2020 Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη Μίσθωση κλινών ξενοδοχείου (75 δίκλινα δωμάτια - 150 κλίνες) για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του ΕΚΠΑ της Β ΦΕΠΑ για διάστημα 30
μηνών.

Προϋπολογισμός : 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών...

ΔΙΑΚ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και φύλαξη υγρού αζώτου και την προμήθεια ηλίου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2021 - 2022» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 126.612,90€ (εκατόν είκοσι...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη  Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  193.548,38 € (εκατόν...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Προμήθεια α) υπολογιστικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου και του Γραφείου Πληροφορικής στο συγκρότημα Ευρίπου και β) λοιπών περιφερειακών για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του...