ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (18/9/2020)

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ στη σημερινή της (18/9/2020) συνεδρίαση συζήτησε διεξοδικά το θέμα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και του τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο εν μέσω της πανδημίας και, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική ΚΥΑ, αποφάσισε τα εξής:

  1. Οι Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος θα αποφασίσουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας ποια θεωρητικά μαθήματα θα διδαχθούν δια ζώσης και ποια εξ αποστάσεως. Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική του Ιδρύματος, σε συμφωνία και με την ως άνω ΚΥΑ, είναι να αποκατασταθεί η κανονική, δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, στον βαθμό που οι έκτακτες συνθήκες το επιτρέπουν. Με βάση αυτή την αρχή, θα διδαχθούν μαθήματα εξ αποστάσεως μόνο όταν οι περιορισμοί που προκύπτουν από τον μεγάλο αριθμό φοιτητών και τον ανεπαρκή αριθμό διαθέσιμων αιθουσών το επιβάλλουν.
  2. Θα γίνει, επίσης, καταγραφή των μαθημάτων που, ενώ θα διδαχθούν εξ αποστάσεως, κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συνοδευτούν από φροντιστηριακά μαθήματα δια ζώσης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησής τους και να υπάρξει ο σχετικός προγραμματισμός.
  3. Αυτή την περίοδο το Πανεπιστήμιο βρίσκεται αντιμέτωπο με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό η Σύγκλητος θεωρεί θετική την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα αναλάβουν διδακτικό έργο σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα. Η πρώτη εκτίμηση, πάντως, είναι ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός υποτρόφων από τον ήδη εγκεκριμένο.
  4. Η Σύγκλητος ζητεί από την κυβέρνηση την κάλυψη των θέσεων των μελών ΔΕΠ, καθώς και των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,  τα οποία  έχουν τα προηγούμενα χρόνια αφυπηρετήσει. Ζητεί, επίσης, την αύξηση των θέσεων του εκτάκτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Ιδρύματος, που προκύπτουν τόσο από την υποστελέχωση του διδακτικού προσωπικού όσο και από τις παρούσες έκτακτες συνθήκες. Ζητεί, τέλος, την αύξηση της χρηματοδότησης με την άμεση χορήγηση πρόσθετου κονδυλίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, όχι μόνον διδακτικές, αλλά και διοικητικές και υγειονομικές οι οποίες αυξήθηκαν κατακόρυφα λόγω της πανδημίας. 
  5. Επίσης, με αφορμή τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η Σύγκλητος επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι η τακτική χρηματοδότηση οφείλει να καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές δαπάνες των πανεπιστημίων και ότι δεν είναι ορθή η σύνδεση μέρους της τακτικής χρηματοδότησης (20%) με την επίτευξη στόχων, όταν το 100% της  χρηματοδότησης αυτής δεν επαρκεί για την κάλυψη ούτε των βασικών λειτουργικών αναγκών των ιδρυμάτων.
  6. Η Σύγκλητος προβληματίστηκε, επίσης για το αν η θέσπιση αυστηρών μέτρων (χρονικών ορίων φοίτησης και η διαγραφή φοιτητών) αποτελούν ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, δόκιμο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της καθυστέρησης αποφοίτησης, εν μέσω πανδημίας και μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι, παρόμοια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις  οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα, τα προβλήματα που η πανδημία δημιούργησε στην κοινωνία και την πανεπιστημιακή κοινότητα και, βέβαια, το επίπεδο χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.