ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1/9/2020)

Εν όψει της συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 3/9/2020 και της έναρξης της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου και δεδομένων των ειδικών συνθηκών λόγω του νέου κορωνοϊού, τις οποίες το Πανεπιστήμιο καλείται να αντιμετωπίσει, το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ υπενθυμίζει τα εξής:

  • Να ληφθεί πρόνοια, ώστε όταν απαιτείται να δίνεται στους φοιτητές εναλλακτικά η δυνατότητα εξέτασης με άλλο πρόσφορο τρόπο. Ο στόχος είναι να μην αποκλειστούν από τις εξετάσεις φοιτητές.
  • Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (e-class).
  • Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου.
  •  Τα Τμήματα να φροντίσουν να προμηθευτούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά, κλπ), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.