ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

 

Επισυνάπτεται πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για Δωρεές και Χορηγίες στο ΕΚΠΑ.

Παράκληση για την τήρηση των διαδικασιών προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ