ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ. Ι. ΣΦΟΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-19 ΚΑΙ 2019-20