ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 17-1-2017 αποφάσισε ομόφωνα:

α) Να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι φοιτητές στην εξεταστική περίοδο με κατάλληλες προσαρμογές.

β) Να προχωρήσουν οι διαδικασίες, προκειμένου να υπάρχει με κάθε τρόπο καθαριότητα στο Ίδρυμά μας.

γ) Να επαναβεβαιώσει τη θέση της, ώστε να αποκτάται  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μέσα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  από όλους τους φοιτητές  χωρίς επιλογή (ροές κατεύθυνσης κ.λπ.) με ανάλογη προσαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.

δ) Να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματός μας.

 

 

Από τη Γραμματεία Συγκλήτου