ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Διευθυντών Τομέων Νομικής Σχολής: