ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Προέδρου-Αναπ. Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών