ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΝΕΦΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, διαγωνισμό για την απονομή, από τα έσοδα της Δωρεάς του πρ. Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Δημητρίου Σωτηρίου και της συζύγου του Αθηνάς,  βραβείου με την επωνυμία «Βραβείο προς τιμήν Νεφέλης Σωτηρίου και εις Μνήμην Σωτηρίου Σωτηρίου, εκ Μαρμαρά Μικράς Ασίας» ποσού Ευρώ 2.000,00, σε μέλος του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος ΔΕΠ ή φοιτητή ή άλλο εργαζόμενο) που θα συγγράψει την καλύτερη εργασία  με θέμα σχετικό με την ιδέα των «Σύγχρονων Ασκληπιακών Πάρκων».

Η εργασία πρέπει να έχει δημοσιευτεί σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό (με κριτές/referees), και δύναται να υποβληθεί ανεξαρτήτως ημερομηνίας δημοσιεύσεως, αλλά άπαξ.

Αποδεκτές θα γίνονται και εργασίες με περισσότερους του ενός συγγραφείς.

            Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)  μέχρι  31 Μαϊου 2022.

            Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή.