ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-20, 2020-21 ΚΑΙ 2021-22

Χορήγηση Βραβείων με την επωνυμία «Βάνα Γρηγοροπούλου» ακαδημαϊκών ετών 2019-20, 2020-21 και 2021-22