ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-20, 2020-21 ΚΑΙ 2021-22