ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16η Ιανουαρίου 2017 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2017, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα

http://www.turkiyeburslari.gov.tr

όπου οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και θα αναρτήσουν τα δικαιολογητικά τους, όπως απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.turkiyeburslari.gov.tr ή επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο 08504550982 ή αποστολή e-mail στο info@turkiyeburslari.org.