ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017

Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017.

Το Πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa χορηγεί για το έτος 2017 υποτροφίες σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές διάρκειας ενός (1) έτους προκειμένου να σπουδάσουν την Ινδονησιακή γλώσσα (Bahasa Indonesia), τέχνες και επαγγέλματα.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο
http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id πριν την 9η Φεβρουαρίου 2017.

Πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://darmasiswa.kemdikbud.go.id