ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 225/2017 που αναφέρεται στη διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, προς ενημέρωσή της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος