ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. 4Ε1/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη υπ΄αρ. 4Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

Δημόσιος επαναληπτικό πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/3/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15

Διακήρυξη