ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. ΝΟ 2/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Διακήρυξη υπ΄αρ. Νο 2/2018 δημόσιου πλειδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης, επί της οδού Γαλβάνη 19β Κυψέλη, Αθήνα, επιφανείας 169,50 τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ανοικτές προσφορές.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει με μία μόνο προσφορά.

Διακήρυξη