ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Μαχαίρας, διορίσθηκε σε θέση Adjunct Professor, Department of Pharmaceutical Sciences, State University of New York (SUNY), Buffalo, USA.
O κ. Μαχαίρας διατηρεί ακατάλυτους δεσμούς με το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ.
Την τελευταία του εργασία στο European Journal of Pharmaceutical Sciences 117 (2018) 98-106 την αφιέρωσε στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που τον ενέπνευσαν στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό του έργο.