ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Σύμφωνα με την έγκυρη κατάταξη διεθνούς αξιολόγησης Ιατρικών Κέντρων ανά πάθηση ή νόσημα "Expertscape" (www.expertscape.com), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών ) κατατάσσεται:

 έβδομο παγκοσμίως, όσον αφορά το πολλαπλούν μυέλωμα

και

τέταρτο παγκοσμίως όσον αφορά τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

 

Σχετικό αρχείο

Σχετικό αρχείο