ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η καθηγήτρια Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, εκλέχτηκε  President-elect of the International School Psychology Association με on-line ψηφοφορία μεταξύ πέντε συνυποψηφίων από διάφορες χώρες.

 Η κ. Χατζηχρήστου είναι Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, Διευθύντρια του ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας. Η κ.Χατζηχρήστου είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Executive Board of Trainers of School Psychology, USA και μέλος του Graduate Education Committee of the National Association of School Psychologists, USA.

Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για το Τμήμα Ψυχολογίας και το Εθνικό  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.