ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’

Το Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) ξεκινούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ΔΠΜΣ ‘’ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’’. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιστότοπο: https://sites.google.com/view/biotechnology-msc