ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ εγκρίθηκε η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πετρελαίου της Κίνας (“China University of Petroleum”, Beijing). Η συμφωνία είναι διάρκειας 5 ετών και τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Δεκεμβρίου 2016 με υπογραφή του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Μ.-Α. Δημόπουλου και του Προέδρου του CUPB Καθηγητή κ. Laibin Zhang, Επιστημονική Υπεύθυνη της Συμφωνίας ορίσθηκε η Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Α. Πομόνη-Παπαϊωάννου και ως Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής κ. Νικόλαος Ηρειώτης.

Η κ. Φωτεινή Α. Πομόνη-Παπαϊωάννου, Καθηγήτρια Ιζηματολογίας-Λιθοστρωματογραφίας-Παλαιογεωγραφίας και Διευθύντρια του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών βρέθηκε στο Πεκίνο, επισήμως προσκεκλημένη από το Πανεπιστήμιο Μεταλλευτικής και Τεχνολογίας του Πεκίνου και το Πανεπιστήμιο Πετρελαίου της Κίνας, ως μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Διεθνούς Περιοδικού “Journal of Palaeogeography” (Εlsevier), του Πανεπιστημίου Πετρελαίου της Κίνας (China University of Petroleum), προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Παλαιογεωγραφίας (5-17 Οκτωβρίου, 2015, Πεκίνο).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Πεκίνο επισκέφθηκε τη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πετρελαίου της Κίνας, και παρουσίασε στην κινέζικη αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα του Τμήματος Γεωεπιστημών και τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνάντηση αυτή εκφράσθηκε η αμοιβαία επιθυμία ανάπτυξης Διμερούς Συνεργασίας, για την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων.

H Συμφωνία Συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Πετρελαίου της Κίνας προβλέπει την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών και μη επιστημονικού προσωπικού, εφ’ όσον τούτο κριθεί σε ειδικές περιπτώσεις απαραίτητο. Μέσω της ανταλλαγής επιστημονικού προσωπικού επιδιώκεται, παράλληλα με την προώθηση μεμονωμένων και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η διεξαγωγή μαθημάτων.

Ας σημειωθεί, ότι η κινέζικη αντιπροσωπεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο της οποίας θα επιθυμούσε την προώθηση δυνατότητας ανάπτυξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α για κινέζους φοιτητές. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πετρελαίου της Κίνας είναι το 1ο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κίνας και παρουσιάζει εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις σε πολλά επιστημονικά πεδία, ιδιαιτέρως δε, στον Τομέα της Ενέργειας. Ιδρύθηκε το 1953.