ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (03/03/2017 – 10/03/2017)

Επισυνάπτουμε εκ μέρους του «Παρατηρητηρίου-Δικτύου Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους Πρόσφυγες» εβδομαδιαία επισκόπηση επικαιρότητας για το Προσφυγικό (03/03/2017 – 10/03/2017).

Για την Ομάδα Έργου Συλλογής Πληροφοριών, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής
Δημήτρης Κουτσομπόλης
Γραφείο Τύπου ΕΚΠΑ


Εβδομαδιαία επισκόπηση