ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

EΙΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σε εφαρμογή απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, καλούνται οι φοιτητές που κατάγονται από τις πληγείσες από τον κυκλώνα περιοχές και οι οποίοι, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος σε προγραμματισμένες εξ αποστάσεως εξετάσεις να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, ώστε να οργανωθεί ειδική επαναληπτική εξέταση, όπου απαιτείται.