ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΑΔΙΟ 2

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής κ. Μ.-Α. Δημόπουλος και η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν ήδη ανακοινώσει ηλεκτρονικά (9-8-2017) την ίδρυση των Εκδόσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρώτο στάδιο της εκδοτικής δραστηριότητας απευθύνεται σε αυτοεκδότες διδακτικών συγγραμμάτων για υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα οι οποίοι έχουν αποθέματα αδιαθέτων συγγραμμάτων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δε δύνανται να τα διαθέσουν ως αυτοεκδότες κατά το ακαδ. έτος 2017-18.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο σύνδεσμο:
http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/ekdoseis-toy-e8nikoy-kai-kapodistriakoy-panepisthmioy-a8hnon.html

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα ανακοινώνεται το δεύτερο στάδιο της εκδοτικής δραστηριότητας το οποίο απευθύνεται σε αυτοεκδότες διδακτικών συγγραμμάτων για υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα οι οποίοι δεν έχουν αποθέματα αδιάθετων συγγραμμάτων αλλά έχουν την έγκριση Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος ή Σχολής για διανομή των συγγραμμάτων τους σε υποχρεωτικά μαθήματα προπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-18.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αργότερο ως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση publications@uoa.gr ή με τηλεομοιοτυπία στην εσωτερική γραμμή 8192 ή εξωτερική γραμμή 210 3688192.

Καθηγητής Α. Κ. Καλοκαιρινός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ακαδημίας 52, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3688194, 8195
Τηλεομοιότυπο: 210 3688192
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eadpp@uoa.gr
Ιστότοπος: www.eadppa.gr